Þjórsárdalsskógur

Þjórsárdalsskógur liggur með hlíðunum við þjóðveginn í mynni Þjórsárdals. Skógurinn er að mestu úr birki, en þar eru líka stórir reitir með blöndu af greni, furu og lerki. Um hann liggja merktir og ómerktir stígar og skógarvegir. Auk þessa líflega og samfellda skógar er birki að finna víðar í dalnum og þá einkum í Búrfelli og nágrenni þess.

Birkið í Þjórsárdalsskógi og víðar eru leifar miklu stærra skóglendis sem var nytjað öldum saman. Heklugos höfðu lítil áhrif á skóginn lengst af en langt kuldatímabil frá um það bil 1400 til 1900 og nytjarnar minnkuðu hann smám saman, ásamt auknum uppblæstri jarðvegs. Mestir birkiskógar héldust í Skriðufelli og að Ásólfsstöðum.

Skógrækt ríkisins eignaðist Skriðufell og hluta Ásólfsstaða árið 1960. Eftir friðun hefur birkið breiðst út. Það finnst nú á þrefalt stærra svæði en 1960. Gróðursett var innan um kjarrið í Þjórsárdal fram undir 1990 en fremur niðri á söndum dalsins eftir það.

Skógrækt á söndum Þjórsárdals er nú hluti Hekluskógaverkefnisins en með því á að endurheimta birkiskóga og víðikjarr í nágrenni Heklu. Gróðurinn minnkar vikurfok eftir gos úr eldfjallinu og ver land í nágrennið fyrir jarðvegseyðingu. Komist er auðveldlega í ævintýraland Þjórsárdalsskóga eftir afleggjaranum að Ásólfsstöðum og einnig yfir göngubrú á Sandá.

Tjaldsvæðið í Þjórsárdal er þar á milli og vel merkt.